Trang chủ Đại học Đà Nẵng

  T́m kiếm
Hôm nay ngày: 09/10/2015

Lượt truy cập:

 327.556
 
Báo cáo tuyển sinh 2014 và kế hoạch 2015 (02/12/2014)

 

Kính gửi:

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

- Các đơn vị trực thuộc.

 

 

          Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6849/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 27/11/2014; Công văn số 6711/BGDĐT-GDCN, ngày 21/11/2014 về việc báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2014 và kế hoạch tuyển sinh năm 2015, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo một số nội dung theo biểu mẫu gửi kèm.

Các biểu mẫu được tải từ trang web của Đại học Đà Nẵng: http://ts.udn.vn.

Báo cáo và thống kê gồm bản in có đóng dấu của thủ trưởng đơn vị gửi về đại học Đà Nẵng (qua Ban Đào tạo) và bản mềm gửi theo địa chỉ E-Mail: thanhhoadhdn@gmail.com; hoaan.dtdn@gmail.com trước ngày 07/12/2014.

          Yêu cầu các đơn vị báo cáo và thống kê đầy đủ, chính xác, đúng nội dung theo mẫu và thời gian quy định.

 

                                                                            GIÁM ĐỐC

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông dưới 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng (11/03/2014)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHƯA ĐỦ 36 THÁNG

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014 TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG, KHỐI THI TUYỂN:

 

Trường

Ký hiệu

Ngành/chuyên ngành

Mã tuyển sinh

Số lượng

Khối thi

1. Từ Trung cấp lên Đại học

ĐẠI HỌC

KINH TẾ

DDQ

1. Kế toán

K01

40

A

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DDS

Giáo dục mầm non

M02

150

M

2. Từ Cao đẳng lên Đại học

ĐẠI HỌC

KINH TẾ

DDQ

1. Kế toán

401

40

A

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DDS

Giáo dục mầm non

902

50

M

 

II. VÙNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Đối tượng: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (từ trung cấp lên đại học), người có bằng tốt nghiệp cao đẳng (từ cao đẳng lên đại học) chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học và đã tích lũy đủ các học phần tiên quyết theo quy định của Đại học Đà Nẵng. Thí sinh dự thi các môn văn hóa theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức vừa làm vừa học.

3. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

            1. Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của ĐHĐN).

            2. Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng).

3. Bản sao Kết quả học tập (có công chứng)

            4. Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) có công chứng.

            5. Ba bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký thi tuyển.

6. 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu dự thi).

            7. Lệ phí đăng ký thi tuyển.

 

IV. NGÀY THI, MÔN THI:

- Ngày thi dự kiến:   26, 27/04/2014 (thứ bảy và chủ nhật).

- Môn thi:     Khối A: Toán, Lý, Hoá         

Khối M: Toán D, Văn D, Năng khiếu

 

V. NƠI NHẬN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 14/04/2014.

 

VI. LƯU Ý:

1. Nếu ngành nào có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ít thì sẽ không tổ chức thi.

2. Nếu ngành nào có số thí sinh trúng tuyển ít không đủ 1 lớp thì thí sinh được bảo lưu kết quả chờ đợt thi sau mới nhập học và học chung cùng đợt sau.

3. Nếu số thí sinh trúng tuyển trong 2 đợt vẫn không đủ để mở lớp thì Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn trả lại lệ phí dự thi cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nếu có nguyện vọng có thể đăng ký xin học tại các cơ sở đào tạo khác liên kết với trường.

            Muốn biết thêm chi tiết xin truy cập trang veb: http://ts.udn.vn hoặc liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: (0511) 3835345.

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đủ 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng (11/03/2014)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG ĐỦ 36 THÁNG

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014 TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG, MÔN THI:

 

Trường

Ký hiệu

Ngành/chuyên ngành

Mã tuyển sinh

Số lượng

Môn thi

1. Từ Trung cấp lên Đại học

ĐẠI HỌC

KINH TẾ

DDQ

1. Kế toán

K01

40

1. Toán (A)

2. Tin học đại cương

3. Nguyên lý kế toán

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DDS

Giáo dục mầm non

M02

150

1. Văn D

2. Toán và PPDH  toán

3. Phương pháp chăm  sóc trẻ

2. Từ Cao đẳng lên Đại học

ĐẠI HỌC

KINH TẾ

DDQ

1. Kế toán

401

40

1. Toán (A)

2. Kinh tế vi mô

3. Kế toán tài chính

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DDS

Giáo dục mầm non

902

50

1. Văn D

2. Toán và PPDH  toán

3. Phương pháp chăm  sóc trẻ

 

II. VÙNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Đối tượng: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành đào tạo (từ trung cấp lên đại học), người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo (từ cao đẳng lên đại học) đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ và đã tích lũy đủ các học phần tiên quyết theo quy định của Đại học Đà Nẵng.

3. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

            1. Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của ĐHĐN).

            2. Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng).

3. Bản sao Kết quả học tập (có công chứng)

            4. Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) có công chứng.

            5. Ba bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký thi tuyển.

6. 02 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu dự thi).

            7. Lệ phí đăng ký thi tuyển.

 

IV. NGÀY THI:

- Ngày thi dự kiến:   26, 27/04/2014 (thứ bảy và chủ nhật).

 

V. NƠI NHẬN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 14/04/2014.

 

VI. LƯU Ý:

1. Nếu ngành nào có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ít thì sẽ không tổ chức thi.

2. Nếu ngành nào có số thí sinh trúng tuyển ít không đủ 1 lớp thì thí sinh được bảo lưu kết quả chờ đợt thi sau mới nhập học và học chung cùng đợt sau.

3. Nếu số thí sinh trúng tuyển trong 2 đợt vẫn không đủ để mở lớp thì Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn trả lại lệ phí dự thi cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nếu có nguyện vọng có thể đăng ký xin học tại các cơ sở đào tạo khác liên kết với trường.

            Muốn biết thêm chi tiết xin truy cập trang web: http://ts.udn.vn hoặc liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: (0511) 3835345.

Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng (10/03/2014)

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học hệ không chính quy,

hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng

 

I/ NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG, KHỐI THI:

 

 

Tên

trường

Ký hiệu

trường

Tên ngành đào tạo

Mã tuyển sinh

Số

lượng

Khối thi

ĐẠI HỌC

KINH TẾ

DDQ

1. Kế toán

401

80

A

2. Quản trị kinh doanh

402

80

A

ĐH

NGOẠI

NGỮ

DDF

1. Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành:

-  Tiếng Anh biên - phiên dịch

- Tiếng Anh thương mại

 

 

751

759

 

 

40

40

 

D1

2. Quốc tế học

758 

50

D1

 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: Gồm những người có một trong các loại bằng tốt nghiệp sau: Trung học phổ thông; bổ túc Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trung học hoặc tương đương, viết tắt là TH).

 

III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH (Các đối tượng được xét vào học thẳng (miễn thi)):

1. Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua tòan quốc, đã có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.

2. Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường đại học, hệ chính quy hoặc hình thức vừa làm vừa học, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung, nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội Thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và chưa quá 5 năm kể từ ngày dự thi đại học thì được xem xét nhận vào học ngành có cùng nhóm ngành đào tạo mà không phải thi lại.  

3. Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức vừa làm vừa học, được xét tuyển thẳng vào đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

Ghi chú:  Đối tượng miễn thi (có bằng tốt nghiệp đại học), khi nhập học Nhà trường sẽ căn cứ vào đơn và kết quả học tập của thí sinh trong học bạ để xem xét cho miễn học, miễn thi một số môn hoặc cho vào học với khóa phù hợp.

 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ  THI GỒM CÓ:

            - Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu cuả ĐHĐN).

            - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

            - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (đối với người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm kèm theo.

            - 03 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi và có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau (không kể  ảnh đã dán vào phiếu dự thi).

            - 03 bì thư đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

 

V. NGÀY THI, MÔN THI:

1. Ngày thi:     Dự kiến  26-27/4/2014 (thứ bảy và chủ nhật).

2. Môn thi:     

- Khối A thi      : TOÁN, LÝ, HOÁ     

            - Khối D1 thi    : TOÁN,VĂN, ANH VĂN

 

VI. NƠI PHÁT HÀNH, NHẬN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐKDT: Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày  14/4/2014, tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng.

 

VII. LƯU Ý:

1. Nếu ngành nào có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ít thì sẽ không tổ chức thi.

2. Nếu ngành nào có số thí sinh trúng tuyển ít không đủ 1 lớp thì thí sinh được bảo lưu kết quả chờ đợt thi sau mới nhập học và học chung cùng đợt sau.

3. Nếu số thí sinh trúng tuyển trong 2 đợt vẫn không đủ để mở lớp thì Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn trả lại lệ phí dự thi cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nếu có nguyện vọng có thể đăng ký xin học tại các cơ sở đào tạo khác liên kết với trường.

 

     Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: 0511. 3835345 hoặc xem trên Website của Đại học Đà Nẵng http://www.ts.udn.vn

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2013 kỳ thi ba chung (04/04/2013)

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

KỲ THI BA CHUNG

 

I. Ngành đào tạo, số lượng, khối thi tuyển:

A. TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

STT

TRƯỜNG - NGÀNH

MĂ NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU DỰ KIẾN

1

Trường Đại học Bách khoa

DDK

 

 

1

Công nghệ sinh học

D420201

A

11

2

Công nghệ thông tin

D480201

A

46

3

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A

29

4

Công nghệ vật liệu

D510402

A

12

5

Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực)

D520103

A

30

6

Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

A

19

7

Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt - điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng và môi trường)

D520115

A

28

8

Kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa,  Điện công nghiệp)

D520201

A

49

9

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Kỹ thuật Viễn thông; Kỹ thuật Máy tính)

D520207

A

46

10

Kỹ thuật môi trường

D520320

A

11

11

Công nghệ thực phẩm

D540101

A

19

12

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A

46

13

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, (Gồm các chuyên ngành: Đường & Giao thông đô thị; Xây dựng cầu đường bộ)

D580205

A

45

2

Trường Đại học Kinh tế

 DDQ

 

 

1

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch)

D340101

Tổng chỉ tiêu: 20

2

Kinh doanh thương mại

D340121

A

3

Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng)

D340201

4

Kế toán

D340301

A

5

Hệ thống thông tin quản lư (chuyên ngành Tin học quản lý)

D340405

 A

 

B. TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

 

STT

TRƯỜNG - NGÀNH

MĂ NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU DỰ KIẾN

GHI CHÚ

1

Trường Cao đẳng Công nghệ

DDC

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

20

* Xét tuyển thí sinh dự thi đại học theo kỳ thi 3 chung.

* Không xét tuyển thí sinh thi cao đẳng.

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A

20

3

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

A

10

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A

10

5

Công nghệ kỹ thuật ôtô

C510205

A

10

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A

20

7

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

C510302

A

10

 

STT

TRƯỜNG - NGÀNH

MĂ NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU DỰ KIẾN

GHI CHÚ

2

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

DDI

 

 

 

 

1

 

 

 

Kế toán (chuyên ngành kế toán – Tin học)

 

 

C340301

 

 

A,A1,D1

 

 

40

 

 

*  Xét tuyển:

- Thí sinh dự thi đại học theo kỳ thi 3 chung.

- Thí sinh dự thi vào Trường CĐCNTT (đợt 3). * Không xét thí sinh dự thi cao đẳng vào các trường khác.

2

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

40

 

II. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

 

III. Đối tượng: thí sinh dự thi thoả măn các điều kiện sau:

- Người có bằng tốt nghiệp: trung cấp chuyên nghiệp chính quy (liên thông trung cấp lên cao đẳng), cao đẳng chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học) của các trường đă có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Đă có bằng tốt nghiệp: trung cấp chuyên nghiệp chính quy, cao đẳng chính quy chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên tŕnh độ cao đẳng, đại học đúng ngành, phải dự thi tuyển các môn văn hóa theo khối thi của ngành thí sinh đăng kư học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Điểm chuẩn lấy theo ngành.

 

IV. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

V. Thủ tục đăng kư dự thi, lệ phí thi, nơi đăng kư dự thi: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi ba chung năm 2013.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại (0511)3835345 hoặc truy cập vào trang web http://ts.udn.vn.

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng (17/09/2012)

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012 TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 
I. NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG, MÔN THI:
 

Trường Tên ngành
TS
Số
lượng
Môn thi
ĐẠI
HỌC
KINH
TẾ

(DDQ)
 
1. Kế toán 401 100 1. Kinh tế vi mô
2. Kế toán tài chính
2. Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch) 403 60 1. Kinh tế vi mô
2. Marketing căn bản
3. Kinh doanh thương mại 404 60 1. Kinh tế vi mô
2. Marketing căn bản
4. Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) 412 100 1. Kinh tế vi mô
2. Tài chính - Tiền tệ
5. Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Tin học quản lý) 414 60 1. Tin học đại cương
2. Cơ sở lập trình

 
 
II. VÙNG TUYỂN:Tuyển sinh trong cả nước
III. ĐỐI TƯỢNG:Gồm những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành tương ứng với ngành đăng ký thi tuyển đào tạo liên thông.
IV. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:Người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; người tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc (phải có giấy chứng nhận của cơ sở mà người tham gia dự thi đang công tác và làm việc) gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.
V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:
1. Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của ĐHĐN).
2. Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng).
3. Bản sao Kết quả học tập (có công chứng).
4. Giấy chứng nhận thời gian làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo của cơ quan đang công tác (ít nhất là 01 năm).
5. Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) có công chứng nhà nước.
6. Ba ảnh màu chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu dự tuyển).
7. Ba bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký thi tuyển.
8. Lệ phí đăng ký thi tuyển.
IV. NGÀY THI DỰ KIẾN: 20, 21/10/2012 (thứ bảy và chủ nhật).
V. NƠI NHẬN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 12/10/2012, tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng.

- Đăng ký và nộp lệ phí ôn tập: từ ngày 20, 21, 23/09/2012 và 28/09/2012 tại Ban Đào Tạo, Đại học Đà Nẵng.

- Dự kiến thời gian học: buổi tối từ ngày 01/10/2012 đến 19/10/2012 (lịch học chính thức sẽ dán tại phòng tiếp nhận hồ sơ vào ngày 30/09/2012, đề nghị thí sinh liên hệ để biết chi tiết). 
VI. LƯU Ý:
1. Nếu ngành nào có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ít thì sẽ không tổ chức thi.
2. Nếu số thí sinh trúng tuyển không đủ để mở lớp thì Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn trả lại lệ phí dự thi cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nếu có nguyện vọng có thể xin bảo lưu kết quả.
 
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại (0511) 3835345 hoặc xem trên Website của Đại học Đà Nẵng http://www.ts.udn.vn

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học và từ Cao đẳng lên Đại học hệ không chính qui, hình thức vừa làm vừa học năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng (08/08/2012)

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH  ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

VÀ TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG CHÍNH QUI,

HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

I. TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

1. Ngành đào tạo, số lượng, môn thi

 

Trường

hiệu

Tên ngành

Mã tuyển sinh

Số

lượng

Môn thi

ĐH

KINH TẾ

DDQ

1. Kế toán

K01

160

1. Toán

2. Tin học đại cương

3. Nguyên lý kế toán

ĐH

SƯ PHẠM

DDS

1. Giáo dục Mầm non

M02

60

1. Toán

2. Văn

3. Tạo hình và phương pháp dạy học

 

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

3. Đối tượng: Gồm những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành tương ứng với ngành đăng ký thi tuyển đào tạo liên thông.

Đối với ngành Kế toán: Gồm những người đã có một trong các loại bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp các ngành sau: Kế toán, Kế toán - Tin học, Tin học - Kế toán.

4. Điều kiện dự thi: Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp phải có ít nhất 03 (ba) năm làm việc (phải có giấy chứng nhận của cơ sở mà người tham gia dự thi đang công tác và làm việc) gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

            5. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

II. TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1. Ngành đào tạo, số lượng, môn thi

 

 

Trường

Mã trường

Tên ngành

Mã TS

Số

lượng

Môn thi

ĐẠI HỌC

KINH TẾ

DDQ

1. Kế toán

401

150

1. Kinh tế vi mô

2. Kế toán tài chính

2. Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch)

403

60

1. Kinh tế vi mô

2. Marketing căn bản

3. Kinh doanh thương mại

404

60

1. Kinh tế vi mô

2. Marketing căn bản

4. Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

412

60

1. Kinh tế vi mô

2. Tài chính - Tiền tệ

5. Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Tin học quản lý)

414

60

1. Tin học đại cương

2. Cơ sở lập trình

ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM

DDS

1. Giáo dục Mầm non

902

100

1. Toán và PP dạy học

2. Tiếng Việt và PP dạy học

               

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

3. Đối tượng: Gồm những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành tương ứng với ngành đăng ký thi tuyển đào tạo liên thông.

4. Điều kiện dự thi: Người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; người tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc (phải có giấy chứng nhận của cơ sở mà người tham gia dự thi đang công tác và làm việc) gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

            5. Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

            1. Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của ĐHĐN).

            2. Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng).

3. Bản sao Kết quả học tập (có công chứng).

4. Giấy chứng nhận thời gian làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo của cơ quan đang công tác (ít nhất là 03 năm đối với người dự thi từ Trung cấp lên Đại học, ít nhất 01 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung bình dự thi từ Cao đẳng lên Đại học).

            5. Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) có công chứng nhà nước.

6. Ba ảnh màu chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu dự tuyển).

            7. Ba bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký thi tuyển.

            8. Lệ phí đăng ký thi tuyển.

 

IV. NGÀY THI DỰ KIẾN:   20, 21/10/2012 (thứ bảy và chủ nhật).

 

V. NƠI NHẬN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày  12/10/2012, tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng.

 

VI. LƯU Ý:

1. Nếu ngành nào có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ít thì sẽ không tổ chức thi.

2. Nếu số thí sinh trúng tuyển không đủ để mở lớp thì Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn trả lại lệ phí dự thi cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nếu có nguyện vọng có thể đăng ký xin học tại các cơ sở đào tạo khác liên kết với trường.

 

            Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại (0511) 3835345 hoặc xem trên Website của Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn

Tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng (08/08/2012)

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học hệ không chính quy,

hình thức vừa làm vừa học năm 2012 tại Đại học Đà Nẵng

 

I/ NGÀNH ĐÀO TẠO, SỐ LƯỢNG, KHỐI THI:

 

Tên

trường

Ký hiệu

trường

Tên ngành đào tạo

Mã tuyển sinh

Số

lượng

Khối thi

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 

DDK

1. Kỹ thuật điện, điện tử

102

80

A

2. Kỹ thuật công trình xây dựng

104

80

A

3. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

106

80

A

4. Kinh tế xây dựng

400

80

A

ĐẠI

HỌC

KINH

TẾ

DDQ

1. Kế toán

401

100

A

2. Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát)

402

100

A

3. Kinh doanh quốc tế

(Chuyên ngành Ngoại thương)

405

80

A

4. Tài chính - Ngân hàng

(Chuyên ngành Ngân hàng)

412

80

A

ĐH

NGOẠI

NGỮ

DDF

1. Ngôn ngữ Anh

(Chuyên ngành Cử nhân tiếng Anh)

751

100

D1

 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: Gồm những người có một trong các loại bằng tốt nghiệp sau: Trung học phổ thông; bổ túc Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là trung học hoặc tương đương, viết tắt là TH).

 

III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Các đối tượng được xét vào học thẳng (miễn thi):

1. Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua tòan quốc, đã có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.

2. Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường đại học, hệ chính quy hoặc hình thức vừa làm vừa học, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung, nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội Thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và chưa quá 5 năm kể từ ngày dự thi đại học thì được xem xét nhận vào học ngành có cùng nhóm ngành đào tạo mà không phải thi lại.  

3. Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức vừa làm vừa học, được xét tuyển thẳng vào đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

Ghi chú:  Đối với đối tượng miễn thi đã có bằng tốt nghiệp đại học, khi nhập học Nhà trường sẽ căn cứ vào đơn và kết quả học tập của thí sinh trong học bạ để xem xét cho miễn học, miễn thi một số môn hoặc cho vào học với khóa phù hợp.

 

 

 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ  THI GỒM CÓ:

            - Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu cuả ĐHĐN).

            - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

            - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (đối với người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm kèm theo.

            - 03 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi và có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh cuả thí sinh ở mặt sau (không kể  ảnh đã dán vào phiếu dự thi).

            - 03 bì thư đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

 

V. NGÀY THI, MÔN THI:

1. Ngày thi:   Dự kiến  20,21/10/2012 (thứ bảy và chủ nhật).

2. Môn thi:   

- Khối A thi    : TOÁN, LÝ, HOÁ    

            - Khối D1 thi : VĂN , TOÁN, ANH VĂN

 

VI. NƠI PHÁT HÀNH, NHẬN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐKDT: Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày  12/10/2012, tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng.

 

VII. LƯU Ý:

1. Nếu ngành nào có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ít thì sẽ không tổ chức thi.

2. Nếu số thí sinh trúng tuyển không đủ để mở lớp thì Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn trả lại lệ phí dự thi cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nếu có nguyện vọng có thể đăng ký xin học tại các cơ sở đào tạo khác liên kết với trường.

 

     Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, điện thoại: 0511. 3835345 hoặc xem trên Website của Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn

Xét tuyển đào tạo trung cấp hệ chính quy năm 2012, ngành: Điều dưỡng đa khoa, Dược sĩ (27/07/2012)

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:

Khoa

Tên ngành

Mã trường

Mã ngành

Số lượng

Khoa Y Dược -

Đại học Đà Nẵng

Điều dưỡng đa khoa

GD70

01

50

Dược sĩ

02

50

II. VÙNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1.     Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
2.     Thời gian đào tạo: 2 năm tập trung
3. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT kể từ năm 2009
4. Hình thức xét tuyển:
4.1 Xét tuyển theo điểm tuyển sinh kỳ thi đại học năm 2012
     * Đối với ngành Điều dưỡng đa khoa: tổng điểm 3 môn thi ĐH chưa nhân hệ số của khối B; 
     * Đối với ngành Dược sĩ:  tổng điểm 3 môn thi ĐH chưa nhân hệ số của khối A.

4.2 Xét tuyển theo điểm học bạ THPT
     * Đối với các ngành Điều dưỡng đa khoa: xét điểm trung bình môn Toán và Sinh của lớp 12
     * Đối với ngành Dược sĩ:  xét điểm trung bình môn Toán và Hóa của lớp 12

5. Chính sách ưu tiên: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN GỒM CÓ:

1.      Hồ sơ TCCN theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nhận tại trường khi nộp hồ sơ);
2.      Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
3.      Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2012 (đối với thí sinh xét tuyển hình thức 4.1);
4.      Bản sao học bạ THPT có công chứng;
5.      Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu là học sinh tốt nghiệp năm học 2011-2012) có công chứng;
6.      Hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc;
7.      Bốn ảnh 4x6 (2 ảnh dán trong Hồ sơ TCCN; 2 ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh). 
8.      Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ GD và ĐT         

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

1.     Thời gian: Từ ngày 08/08/2012   đến hết ngày   30/08/2012.
2.     Địa điểm: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, Số: 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng (yêu cầu người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp, không nhận hồ sơ qua bưu điện).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với bộ phận tuyển sinh - Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, Tầng 8 Viện Anh ngữ, 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại (0511) 3532060 3840775 hoặc xem trên Website: http://www.udn.vn; http://www.fmp.udn.vn/ ./.

k
 Thông tin tuyển sinh
 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông dưới 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng (11/03/2014)
 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đủ 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng (11/03/2014)
 Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng (10/03/2014)
 Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2013 kỳ thi ba chung (04/04/2013)
 Thông báo
 Báo cáo tuyển sinh 2014 và kế hoạch 2015 (02/12/2014)
 Mẫu giấy cam đoan kết quả tốt nghiệp đạt loại khá và mẫu đơn xin xác nhận năm kinh nghiệm áp dụng cho kỳ thi liên thông Cao đẳng và Đại học hệ chính quy năm 2012 (16/05/2012)
 Thống kê số lượng sinh viên cuối năm (28/11/2011)
 Thông báo về điểm chuẩn hệ liên thông kỳ thi tháng 7/2011 (16/08/2011)
 Tin tức
 Xác định chỉ tiểu tuyển sinh hệ chính quy năm 2015 (03/12/2014)
 Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (16/10/2014)
 Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 4 - từ ngày 4/9 đến 23/9/2014) (01/10/2014)
 Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 4 - từ ngày 4/9 đến 23/9/2014) (29/09/2014)
© The University of Da nang 2010
 Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : (84) 511.3835345  Điện thoại : (84) 511.3817533
 Email : bandaotao@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn